Tag: จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง ดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดอกไม้ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน ชื่อดอกไม้ ดอกบัวตอง ชื่อสามัญ Mexican Sunflower Weed ชื่อวิทยาศาสตร์ Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. วงศ์ COMPOSITAE ชื่ออื่น พอหมื่อนี่ ลักษณะทั่วไป บัวตองเป็นไม้ดอกมีอายุยืนยาวหลายปีสามารถสูงได้ถึง 5 เมตร ออกดอกเป็นช่อเดี่ยวบริเวณปลายกิ่ง มีสีเหลืองคล้าย ดอกทานตะวัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ดอกวงนอกเป็นหมัน กลีบดอกเรียวมีประมาณ 12–14 กลีบ ดอกวงในสีเหลืองส้ม เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ใบบัวตองเป็นใบเดี่ยว รูปไข่หรือแกมขอบขนาน มีขนขึ้นเล็กน้อยประปราย ปลายใบเว้าลึก 3–5 แฉก การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก Follow Read more →

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

February 4, 2015 saranaru No comments

จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 3 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี นอกจากนี้แม่ฮ่องสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศ คือที่เส้นแวง 97.5 องศาตะวันออกในเขตอำเภอแม่สะเรียง (ตะวันออกสุดของประเทศ อยู่ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 105.5 องศาตะวันออก) หน่วยการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย อำเภอปางมะผ้า คำขวัญประจำจังหวัด หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง ตราประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รูปช้างในท้องน้ำ หมายถึงการฝึกช้างป่าให้รู้จักการบังคับบัญชาในการรบและงานด้านต่างๆ นับเป็นความเชี่ยวชาญของชาวเมืองมาแต่โบราณ ต้นไม้ประจำจังหวัด กระพี้จั่น ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกบัวตอง สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว แม่สะเรียง วัดอุทยานรมณ์ หมู่บ้านกระเหรี่ยงพะมะลอ พระธาตุกองมู วัดพระนอน วัดน้ำฮู วนอุทยานถ้ำปลา ถ้ำธารลอด ถ้ำปลา หมู่บ้านลีซอปางแปก ล่องเรือแม่น้ำปาย บ้านน้ำเพียงดิน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติแม่เงา อุทยานแห่งชาติลุ่มน้ำคง(สาละวิน) วัดจองคำ Follow Read more →

Scroll to Top