วันสำคัญของไทย

June 23, 2015 admin No comments

หากพูดถึงวันสำคัญของไทยจะว่าไปแล้วก็มีด้วยกันหลายวันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่โบราณ และวันที่มีความสำคัญต่อเครือราชวงศ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทย สำหรับวันสำคัญที่คนไทยเราคุ้นเคยและคุ้นหูกันเป็นอย่างดี หลักๆ ก็คือวันที่มาพร้อมเทศกาลการละเล่นหรือวันที่จะต้องมีการจัดงานตามสถานที่ต่างๆ อย่างวันลอยกระทงหรือวันสงกรานต์ เพราะวันสำคัญแบบนี้เป็นวันที่ทั่วทุกภูมิภาคจะต้องจัดงานเทศกาลอย่างเอิกเกริก มีการตกแต่งตามสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณีดีงามของไทย นอกจากนี้ ยังมีวันพิเศษอื่นๆ ดังที่เราจะมาแนะนำให้ได้ทราบกันดังนี้

วันสำคัญในเดือนมกราคม

วันสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์

วันสำคัญในเดือนมีนาคม

วันสำคัญในเดือนเมษายน

วันสำคัญในเดือนพฤษภาคม

วันสำคัญในเดือนมิถุนายน

วันสำคัญในเดือนกรกฎาคม

วันสำคัญในเดือนสิงหาคม

วันสำคัญในเดือนกันยายน

วันสำคัญในเดือนตุลาคม

วันสำคัญในเดือนพฤศจิกายน

วันสำคัญในเดือนธันวาคม

ทราบกันไปแล้วนะคะว่าวันสำคัญของไทยนั้นมีวันอะไรบ้าง จากนี้หวังว่าคนไทยทุกคนจะตระหนักถึงคุณค่าแห่งวันสำคัญนั้นๆ รวมถึงควรรู้ประวัติความเป็นมาพร้อมกับรักษาประเพณีดีงามให้สืบต่อไป

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image