รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน ( maehongson postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58140 ปณ.ขุนยวม
แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58150 ปณ.ปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน ปาย 58130 ปณ.ปาย
แม่ฮ่องสอน เมือง 58000 ปณ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58120 ปณ.แม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58110 ปณ.แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน สบเมย 58110 ปณ.แม่สะเรียง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด แม่ฮ่องสอน ( maehongson Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( Thai province : maehongson )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด แม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

รหัสไปรษณีย์ แม่ฮ่องสอน ( maehongson postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image