รหัสไปรษณีย์แพร่

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด แพร่ ( phrae postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
แพร่ เด่นชัย 54110 ปณ.เด่นชัย
แพร่ เมือง 54000 ปณ.แพร่
แพร่ ร้องกวาง 54140 ปณ.ร้องกวาง
แพร่ ลอง 54150 ปณ.ลอง
แพร่ วังชิ้น 54160 ปณ.วังชิ้น
แพร่ สอง 54120 ปณ.สอง
แพร่ สูงเม่น 54000 ปณ.แพร่ เฉพาะ ต.เวียงทอง
แพร่ สูงเม่น 54130 ปณ.สูงเม่น
แพร่ หนองม่วงไข่ 54170 ปณ.หนองม่วงไข่

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด แพร่ ( phrae Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054

จังหวัดแพร่ ( Thai province : phrae )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด แพร่ : ม่อฮ่อม ไม้สัก ถิ่นรัก พระลอ ช่อแฮ ศรีเมือง ลือเลื่อง แพะเมืองผี คนแพร่นี้ น้ำใจงาม

รหัสไปรษณีย์ แพร่ ( phrae postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image