รหัสไปรษณีย์เลย

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เลย ( loei postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
เลย เชียงคาน 42110 ปณ.เชียงคาน
เลย ด่านซ้าย 42120 ปณ.ด่านซ้าย
เลย ท่าลี่ 42140 ปณ.ท่าลี่
เลย นาด้วง 42210 ปณ.นาด้วง
เลย นาแห้ว 42170 ปณ.นาแห้ว
เลย ปากชม 42150 ปณ.ปากชม
เลย ผาขาว 42240 ปณ.ผ้าขาว
เลย ภูกระดึง 42180 ปณ.ภูกระดึง
เลย ภูเรือ 42160 ปณ.ภูเรือ
เลย ภูหลวง 42230 ปณ.ภูหลวง
เลย เมือง 42000 ปณ.เลย
เลย เมือง 42100 ปณ.นาอ้อ เฉพาะ ต.นาอ้อ, ต.ศรีสองรัก
เลย วังสะพุง 42130 ปณ.วังสะพุง
เลย หนองหิน 42190 ปณ.หนองหิน
เลย เอราวัณ 42220 ปณ.เอราวัณ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด เลย ( loei Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดเลย ( Thai province : loei )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด เลย : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม

รหัสไปรษณีย์ เลย ( loei postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image