รหัสไปรษณีย์เพชรบูรณ์

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เพชรบูรณ์ ( phetchabun postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67270 ปณ.เขาค้อ
เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67280 ปณ.แคมป์สน เฉพาะ ต.แคมป์สน, ต.เข็กน้อย
เพชรบูรณ์ ชนแดน 67150 ปณ.ชนแดน
เพชรบูรณ์ ชนแดน 67190 ปณ.ดงขุย เฉพาะ ต.ดงขุย, ต.บ้านกล้วย, ต.ตะกุดไร
เพชรบูรณ์ น้ำหนาว 67260 ปณ.น้ำหนาว
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67160 ปณ.บึงสามพัน
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67230 ปณ.วังพิกุล เฉพาะ ต.วังพิกุล
เพชรบูรณ์ เมือง 67000 ปณ.เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ เมือง 67210 ปณ.วังชมภู เฉพาะ ต.วังชมภู, ต.นายม, ต.ระวิง, ต.ห้วยสะแก
เพชรบูรณ์ เมือง 67250 ปณ.ท่าพล เฉพาะ ต.ท่าพล
เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67240 ปณ.วังโป่ง
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67130 ปณ.วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67180 ปณ.พุเตย เฉพาะ ต.พุเตย, ต.พุขาม, ต.ภูน้ำหยด, ต.ซับสมบูรณ์, ต.วังใหญ่, ต.ซับน้อย
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67170 ปณ.ศรีเทพ
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67140 ปณ.หนองไผ่
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67220 ปณ.นาเฉลียง เฉพาะ ต.นาเฉลียง, ต.ยางงาม, ต.ห้วยโป่ง
เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67120 ปณ.หล่มเก่า
เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67110 ปณ.หล่มสัก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด เพชรบูรณ์ ( phetchabun Province )     รหัสโทรศัพท์ : 05

จังหวัดเพชรบูรณ์ ( Thai province : phetchabun )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด เพชรบูรณ์ : เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพ เมืองเก่า เขาค้อ อนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

รหัสไปรษณีย์ เพชรบูรณ์ ( phetchabun postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image