รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เชียงใหม่ ( chiangmai postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
เชียงใหม่ จอมทอง 50160 ปณ.จอมทอง
เชียงใหม่ จอมทอง 50240 ปณ.ฮอด เฉพาะ ต.บ้านแปะ, ต.แม่สอย ยกเว้น ม.14
เชียงใหม่ เชียงดาว 50170 ปณ.เชียงดาว
เชียงใหม่ ไชยปราการ 50320 ปณ.ไชยปราการ
เชียงใหม่ ดอยเต่า 50260 ปณ.ดอยเต่า
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50220 ปณ.ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50160 ปณ.จอมทอง
เชียงใหม่ ฝาง 50110 ปณ.ฝาง
เชียงใหม่ ฝาง 50320 ปณ.ไชยปราการ เฉพาะ ต.แม่งอน, ต.แม่ข่า
เชียงใหม่ พร้าว 50190 ปณ.พร้าว
เชียงใหม่ เมือง 50000 ปณ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ เมือง 50100 ที่ทำการนำจ่าย ชม.2 เฉพาะ ต.ช้างคลาน, ต.ป่าแดด, ต.แม่เหียะ, ต.หายยา
เชียงใหม่ เมือง 50200 ที่ทำการนำจ่าย ชม.3 เฉพาะ ต.พระสิงห์, ต.ศรีภูมิ, ต.สุเทพ
เชียงใหม่ เมือง 50300 ที่ทำการนำจ่าย ชม.4 เฉพาะ ต.ช้างเผือก, ต.ช้างม่อย, ต.ป่าตัน, ต.สันผีเสื้อ
เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50270 ปณ.แม่แจ่ม
เชียงใหม่ แม่แจ่ม 58130 ปณ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เฉพาะ ต.บ้านจันทร์, ต.แม่แดด, ต.แจ่มหลวง
เชียงใหม่ แม่แตง 50150 ปณ.แม่แตง
เชียงใหม่ แม่แตง 50330 ปณ.สันป่ายาง เฉพาะ ต.สันป่ายาง, ต.สบเปิง ม.2-9, ม.12-13
เชียงใหม่ แม่ริม 50180 ปณ.แม่ริม
เชียงใหม่ แม่ริม 50330 ปณ.สันป่ายาง เฉพาะ ต.สะลวง
เชียงใหม่ แม่วาง 50360 ปณ.แม่วาง
เชียงใหม่ แม่ออน 50130 ปณ.สันกำแพง
เชียงใหม่ แม่อาย 50280 ปณ.แม่อาย
เชียงใหม่ เวียงแหง 50350 ปณ.เวียงแหง
เชียงใหม่ สะเมิง 50250 ปณ.สะเมิง
เชียงใหม่ สันกำแพง 50130 ปณ.สันกำแพง
เชียงใหม่ สันทราย 50210 ปณ.สันทราย
เชียงใหม่ สันทราย 50290 ปณ.แม่โจ้ เฉพาะ ต.แม่แฝก, ต.แม่แฝกใหม่, ต.หนองหาร
เชียงใหม่ สันป่าตอง 50120 ปณ.สันป่าตอง
เชียงใหม่ สารภี 50140 ปณ.สารภี
เชียงใหม่ หางดง 50230 ปณ.หางดง
เชียงใหม่ หางดง 50340 ปณ.หนองตอง เฉพาะ ต.หนองตอง
เชียงใหม่ อมก๋อย 50310 ปณ.อมก๋อย
เชียงใหม่ ฮอด 50240 ปณ.ฮอด

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด เชียงใหม่ ( chiangmai Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053

จังหวัดเชียงใหม่ ( Thai province : chiangmai )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด เชียงใหม่ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติงามตา งามล้ำค่า นครพิงค์

รหัสไปรษณีย์ เชียงใหม่ ( chiangmai postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image