รหัสไปรษณีย์อุทัยธานี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุทัยธานี ( uthaithani postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
อุทัยธานี ทัพทัน 61120 ปณ.ทัพทัน
อุทัยธานี บ้านไร่ 61140 ปณ.บ้านไร่
อุทัยธานี บ้านไร่ 61180 ปณ.เมืองการุ้ง เฉพาะ ต.วังหิน, ต.เมืองการุ้ง, ต.หูช้าง, ต.หนองจอก, ต.บ้านใหม่คลองเคียน, ต.หนองบ่มกล้วย
อุทัยธานี เมือง 61000 ปณ.อุทัยธานี
อุทัยธานี ลานสัก 61160 ปณ.ลานสัก
อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61150 ปณ.สว่างอารมณ์
อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61130 ปณ.หนองขาหย่าง
อุทัยธานี หนองฉาง 61110 ปณ.หนองฉาง
อุทัยธานี หนองฉาง 61170 ปณ.เขาบางแกรก เฉลย ต.เขาบางแกรก
อุทัยธานี ห้วยคต 61170 ปณ.เขาบางแกรก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด อุทัยธานี ( uthaithani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056

จังหวัดอุทัยธานี ( Thai province : uthaithani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด อุทัยธานี : เมืองพระชนกจักรี ประเพณีเทโว ส้มโอ และงาช้าง ปลาย่าง ปลากระชัง สะแกกรังน้ำใส ป่าสัตว์แหล่งใหญ่ หน่อไม้ไร่ ไผ่งาม

รหัสไปรษณีย์ อุทัยธานี ( uthaithani postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image