รหัสไปรษณีย์อุตรดิตถ์

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ( uttaradit postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
อุตรดิตถ์ ตรอน 53140 ปณ.ตรอน
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53230 ปณ.ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53110 ปณ.น้ำปาด เฉพาะ ต.ท่าแฝก
อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53150 ปณ.ท่าปลา
อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53190 ปณ.ร่วมจิต เฉพาะ ต.ผาเลือด, ต.ร่วมจิต, ต.หาดล้า ม.1-3, ม.9
อุตรดิตถ์ น้ำปาด 53110 ปณ.น้ำปาด
อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53180 ปณ.บ้านโคก
อุตรดิตถ์ พิชัย 53120 ปณ.พิชัย
อุตรดิตถ์ พิชัย 53220 ปณ.ท่าสัก เฉพาะ ต.ท่าสัก, ต.บ้านดารา
อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53160 ปณ.ฟากท่า
อุตรดิตถ์ เมือง 53000 ปณ.อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ เมือง 53170 ปณ.วังกะพี้ เฉพาะ ต.วังกะพี้, ต.บ้านเกาะ ม.7-9
อุตรดิตถ์ ลับแล 53130 ปณ.ลับแล
อุตรดิตถ์ ลับแล 53210 ปณ.ทุ่งยั้ง เฉพาะ ต.ทุ่งยั้ง, ต.ไผ่ล้อม, ต.ด่านแม่คำมัน

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด อุตรดิตถ์ ( uttaradit Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดอุตรดิตถ์ ( Thai province : uttaradit )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด อุตรดิตถ์ : อุตรดิตถ์ เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัย ดาบหัก

รหัสไปรษณีย์ อุตรดิตถ์ ( uttaradit postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image