รหัสไปรษณีย์อุดรธานี

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุดรธานี ( udonthani postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
อุดรธานี กุดจับ 41250 ปณ.กุดจับ
อุดรธานี กุมภวาปี 41110 ปณ.กุมภวาปี
อุดรธานี กุมภวาปี 41370 ปณ.พันดอน เฉพาะ ต.พันดอน, ต.ผาสุก, ต.ปะโค, ต.เสอเพลอ
อุดรธานี กู่แก้ว 41130 ปณ.หนองหาน
อุดรธานี ไชยวาน 41290 ปณ.ไชยวาน
อุดรธานี ทุ่งฝน 41310 ปณ.ทุ่งฝน
อุดรธานี นายูง 41380 ปณ.นายูง
อุดรธานี น้ำโสม 41210 ปณ.น้ำโสม
อุดรธานี โนนสะอาด 41240 ปณ.โนนสะอาด
อุดรธานี บ้านดุง 41190 ปณ.บ้านดุง
อุดรธานี บ้านผือ 41160 ปณ.บ้านผือ
อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41110 ปณ.กุมภาวปี
อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41130 ปณ.หนองหาน
อุดรธานี เพ็ญ 41150 ปณ.เพ็ญ
อุดรธานี เมือง 41000 ปณ.อุดรธานี
อุดรธานี เมือง 41330 ปณ.ค่ายรามสูร เฉพาะ ต.โนนสูง, ต.หนองไผ่
อุดรธานี วังสามหมอ 41280 ปณ.วังสามหมอ
อุดรธานี ศรีธาตุ 41230 ปณ.ศรีธาตุ
อุดรธานี สร้างคอม 41260 ปณ.สร้างคอม
อุดรธานี หนองวัวซอ 41220 ปณ.หนองวัวซอ
อุดรธานี หนองวัวซอ 41360 ปณ.หมากหญ้า เฉพาะ ต.หนองวัวซอ, ต.หมากหญ้า, ต.น้ำพ่น, ต.หนองบัวบาน
อุดรธานี หนองแสง 41340 ปณ.หนองแสง
อุดรธานี หนองหาน 41130 ปณ.หนองหาน
อุดรธานี หนองหาน 41320 ปณ.บ้านเชียง เฉพาะ ต.บ้านเชียง, ต.บ้านยา, ต.หนองสระปลา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด อุดรธานี ( udonthani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดอุดรธานี ( Thai province : udonthani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด อุดรธานี : น้ำตกจาก สันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิต แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์

รหัสไปรษณีย์ อุดรธานี ( udonthani postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image