รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญ

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำนาจเจริญ ( amnatcharoen postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
อำนาจเจริญ ชานุมาน 37210 ปณ.ชานุมาน
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37110 ปณ.ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ พนา 37180 ปณ.พนา
อำนาจเจริญ เมือง 37000 ปณ.อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 37000 ปณ.อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ เสนางคนิคม 37290 ปณ.เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ หัวตะพาน 37240 ปณ.หัวตะพาน

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด อำนาจเจริญ ( amnatcharoen Province )     รหัสโทรศัพท์ : 045

จังหวัดอำนาจเจริญ ( Thai province : amnatcharoen )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด อำนาจเจริญ : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตรพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใส ใฝ่ธรรม

รหัสไปรษณีย์ อำนาจเจริญ ( amnatcharoen postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image