รหัสไปรษณีย์หนองคาย

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด หนองคาย ( nongkhai postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
หนองคาย เซกา 43150 ปณ.เซกา
หนองคาย โซ่พิสัย 43170 ปณ.โซ่พิสัย
หนองคาย ท่าบ่อ 43110 ปณ.ท่าบ่อ
หนองคาย บึงกาฬ 43140 ปณ.บึงกาฬ
หนองคาย บึงโขงหลง 43220 ปณ.บึงโขงหลง
หนองคาย บุ่งคล้า 43140 ปณ.บึงกาฬ
หนองคาย ปากคาด 43190 ปณ.ปากคาด
หนองคาย เฝ้าไร่ 43120 ปณ.โพนพิสัย
หนองคาย พรเจริญ 43180 ปณ.พรเจริญ
หนองคาย โพธิ์ตาก 43130 ปณ.ศรีเชียงใหม่
หนองคาย โพนพิสัย 43120 ปณ.โพนพิสัย
หนองคาย เมือง 43000 ปณ.หนองคาย
หนองคาย เมือง 43100 ปณ.ค่ายบกหวาน เฉพาะ ต.ค่ายบกหวาน, ต.สองห้อง, ต.พระธาตุบังพวน
หนองคาย รัตนวาปี 43120 ปณ.โพนพิสัย
หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43130 ปณ.ศรีเชียงใหม่
หนองคาย ศรีวิไล 43210 ปณ.ศรีวิไล
หนองคาย สระใคร 43100 ปณ.ค่ายบกหวาน
หนองคาย สังคม 43160 ปณ.สังคม

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด หนองคาย ( nongkhai Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดหนองคาย ( Thai province : nongkhai )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด หนองคาย : วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพาน ไทย-ลาว

รหัสไปรษณีย์ หนองคาย ( nongkhai postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image