รหัสไปรษณีย์สุโขทัย

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สุโขทัย ( sukhothai postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
สุโขทัย กงไกรลาศ 64170 ปณ.กงไกรลาศ
สุโขทัย คีรีมาศ 64160 ปณ.คีรีมาศ
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม 64150 ปณ.ทุ่งเสลี่ยม
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม 64230 ปณ.บ้านใหม่ไชยมงคล เฉพาะ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล, ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64140 ปณ.บ้านด่านลานหอย
สุโขทัย เมือง 64000 ปณ.สุโขทัย
สุโขทัย เมือง 64210 ปณ.เมืองเก่า เฉพาะ ต.เมืองเก่า, ต.วังทองแดง, ต.บ้านกล้วย ม.8
สุโขทัย เมือง 64220 ปณ.บ้านสวน เฉพาะ ต.ตาลเตี้ย, ต.บ้านสวน
สุโขทัย ศรีนคร 64180 ปณ.ศรีนคร
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64130 ปณ.ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64190 ปณ.ท่าชัย เฉพาะ ต.ศรีสัชนาลัย, ต.ท่าชัย
สุโขทัย ศรีสำโรง 64120 ปณ.ศรีสำโรง
สุโขทัย สวรรคโลก 64110 ปณ.สวรรคโลก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สุโขทัย ( sukhothai Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดสุโขทัย ( Thai province : sukhothai )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด สุโขทัย : กำเนิดอักษรไทย งานใหญ่ลอยกระทง มั่นคงพุทธศาสนา พระแม่ย่ามิ่งเมือง อดีตรุ่งเรือง คือเมืองสุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ สุโขทัย ( sukhothai postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image