รหัสไปรษณีย์สงขลา

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สงขลา ( songkhla postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
สงขลา กระแสสินธุ์ 90270 ปณ.กระแสสินธุ์
สงขลา คลองหอยโข่ง 90115 ปณฝ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เฉพาะ ต.คลองหลา, ต.โคกม่วง (ม.8 เฉพาะบ้านพักในกองบิน 56)
สงขลา คลองหอยโข่ง 90230 ปณ.คลองหอยโข่ง
สงขลา ควนเนียง 90220 ปณ.ควนเนียง
สงขลา จะนะ 90130 ปณ.จะนะ
สงขลา เทพา 90150 ปณ.เทพา
สงขลา เทพา 90260 ปณ.ลำไพล เฉพาะ ต.วังใหญ่, ต.ลำไพล, ต.ท่าม่วง ม.2-4, ม.6-7, ม.10, ม.12
สงขลา นาทวี 90160 ปณ.นาทวี
สงขลา นาหม่อม 90310 ปณ.นาหม่อม
สงขลา บางกล่ำ 90110 ปณ.หาดใหญ่
สงขลา เมือง 90000 ปณ.สงขลา
สงขลา เมือง 90100 ปณ.พะวง เฉพาะ ต.พะวง, ต.เกาะยอ
สงขลา ระโนด 90140 ปณ.ระโนด
สงขลา รัตภูมิ 90180 ปณ.รัตภูมิ
สงขลา รัตภูมิ 90220 ปณ.ควนเนียง เฉพาะ ต.ควนรู ม.3-6, ม.8-9
สงขลา สทิงพระ 90190 ปณ.สทิงพระ
สงขลา สะเดา 90120 ปณ.สะเดา
สงขลา สะเดา 90170 ปณ.คลองแงะ เฉพาะ ต.พังลา, ต.ท่าโพธิ์, ต.เขามีเกียรติ
สงขลา สะเดา 90240 ปณ.ปาดังเบซาร์ เฉพาะ ต.ทุ่งหมอ, ต.ปาดังเบซาร์
สงขลา สะเดา 90320 ปณ.บ้านด่านนอก เฉพาะ ต.สำนักขาม ม.1-2, ม.5-7
สงขลา สะบ้าย้อย 90210 ปณ.สะบ้าย้อย
สงขลา สิงหนคร 90280 ปณ.สิงหนคร
สงขลา สิงหนคร 90330 ปณ.ม่วงงาม เฉพาะ ต.ม่วงงาม, ต.ชะแล้, ต.บางเขียด, ต.ปากรอ, ต.ป่าขาด, ต.รำแดง, ต.วัดขนุน
สงขลา หาดใหญ่ 90110 ปณ.หาดใหญ่
สงขลา หาดใหญ่ 90230 ปณ.ทุ่งลุง เฉพาะ ต.พะตง
สงขลา หาดใหญ่ 90250 ปณ.บ้านพรุ เฉพาะ ต.บ้านพรุ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สงขลา ( songkhla Province )     รหัสโทรศัพท์ : 074

จังหวัดสงขลา ( Thai province : songkhla )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด สงขลา : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่ สองทะเล เสน่ห์สะพานป่า ศูนย์การค้าแดนใต้

รหัสไปรษณีย์ สงขลา ( songkhla postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image