รหัสไปรษณีย์ศรีสะเกษ

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ศรีสะเกษ ( sisaket postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33110 ปณ.กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33130 ปณ.กันทรารมย์
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33140 ปณ.ขุขันธ์
ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33150 ปณ.ขุนหาญ
ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง 33130 ปณ.กันทรารมย์
ศรีสะเกษ โนนคูณ 33250 ปณ.โนนคูณ
ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 33220 ปณ.บึงบูรพ์
ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ 33110 ปณ.กันทรลักษณ์
ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33170 ปณ.ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ พยุห์ 33230 ปณ.พยุห์
ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120 ปณ.อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ ไพรบึง 33180 ปณ.ไพรบึง
ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33140 ปณ.ขุขันธ์
ศรีสะเกษ เมือง 33000 ปณ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33120 ปณ.อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33190 ปณ.ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ ราษีไศล 33160 ปณ.ราษีไศล
ศรีสะเกษ วังหิน 33270 ปณ.วังหิน
ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33240 ปณ.ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33160 ปณ.ราษีไศล
ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33210 ปณ.ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33120 ปณ.อุทุมพรพิสัย

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ศรีสะเกษ ( sisaket Province )     รหัสโทรศัพท์ : 045

จังหวัดศรีสะเกษ ( Thai province : sisaket )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ : แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม

รหัสไปรษณีย์ ศรีสะเกษ ( sisaket postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image