รหัสไปรษณีย์ลำพูน

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ลำพูน ( lamphun postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง 51160 ปณ.ทุ่งหัวช้าง
ลำพูน บ้านธิ 51180 ปณ.บ้านธิ
ลำพูน บ้านโฮ่ง 51130 ปณ.บ้านโฮ่ง
ลำพูน ป่าซาง 51120 ปณ.ป่าซาง
ลำพูน เมือง 51000 ปณ.ลำพูน
ลำพูน เมือง 51150 ปณ.อุโมงค์ เฉพาะ ต.หนองช้างคืน, ต.อุโมงค์
ลำพูน แม่ทา 51140 ปณ.แม่ทา
ลำพูน แม่ทา 51170 ปณ.ทากาด เฉพาะ ต.ทากาศ, ต.ทาขุมเงิน, ต.ทาทุ่งหลวง, ต.ทาแม่ลอบ
ลำพูน ลี้ 51110 ปณ.ลี้
ลำพูน เวียงหนองล่อง 51120 ปณ.ป่าซาง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ลำพูน ( lamphun Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053

จังหวัดลำพูน ( Thai province : lamphun )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด ลำพูน : พระธาตุอร่าม พระนางจามเทวี ศรีหริภุญไชย

รหัสไปรษณีย์ ลำพูน ( lamphun postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image