รหัสไปรษณีย์ลำปาง

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ลำปาง ( lampang postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ลำปาง เกาะคา 52130 ปณ.เกาะคา
ลำปาง งาว 52110 ปณ.งาว
ลำปาง แจ้ห่ม 52120 ปณ.แจ้ห่ม
ลำปาง เถิน 52160 ปณ.เถิน
ลำปาง เถิน 52230 ปณ.แม่วะ เฉพาะ ต.แม่วะ
ลำปาง เมือง 52000 ปณ.ลำปาง
ลำปาง เมือง 52100 ปณ.สบตุ๋ย เฉพาะ ต.สบตุ๋ย, ต.สวนดอก, ต.ชมพู, ต.ปงแสนทอง, ต.บ่อแฮ้ว, ต.บ้านเป้า, ต.บ้านเอื้อม, ต.บ้านค่า
ลำปาง เมือง 52220 ปณ.แม่เมาะ เฉพาะ ต.พระบาท ม.4
ลำปาง เมืองปาน 52240 ปณ.เมืองปาน
ลำปาง แม่ทะ 52150 ปณ.แม่ทะ
ลำปาง แม่ทะ 52220 ปณ.แม่เมาะ เฉพาะ ต.แม่ทะ ม.6
ลำปาง แม่พริก 52180 ปณ.แม่พริก
ลำปาง แม่พริก 52230 ปณ.แม่วะ เฉพาะ ต.พระบาทวังตวง ม.1-2
ลำปาง แม่เมาะ 52000 ปณ.ลำปาง เฉพาะ ต.บ้านดง ม.4-6
ลำปาง แม่เมาะ 52220 ปณ.แม่เมาะ
ลำปาง วังเหนือ 52140 ปณ.วังเหนือ
ลำปาง สบปราบ 52170 ปณ.สบปราบ
ลำปาง เสริมงาม 52210 ปณ.เสริมงาม
ลำปาง ห้างฉัตร 52190 ปณ.ห้างฉัตร

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ลำปาง ( lampang Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054

จังหวัดลำปาง ( Thai province : lampang )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด ลำปาง : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งานพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

รหัสไปรษณีย์ ลำปาง ( lampang postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image