รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ( roiet postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45150 ปณ.เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45180 ปณ.จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด จังหาร 45000 ปณ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45000 ปณ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45170 ปณ.ธวัชบุรี เฉพาะ ต.พลับพลา, ต.หมูม้น
ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45170 ปณ.ธวัชบุรี
ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45170 ปณ.ธวัชบุรี
ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45190 ปณ.ปทุมรัตต์
ร้อยเอ็ด พนมไพร 45140 ปณ.พนมไพร
ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย 45230 ปณ.โพธิ์ชัย
ร้อยเอ็ด โพนทราย 45240 ปณ.โพนทราย
ร้อยเอ็ด โพนทอง 45110 ปณ.โพนทอง
ร้อยเอ็ด เมยวดี 45250 ปณ.เมยวดี
ร้อยเอ็ด เมือง 45000 ปณ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45220 ปณ.เมืองสรวง
ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45000 ปณ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45280 ปณ.โสกเชือก เฉพาะ ต.สวนจิก, ต.โพธิ์สัย
ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45130 ปณ.สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45120 ปณ.เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด หนองพอก 45210 ปณ.หนองพอก
ร้อยเอ็ด หนองฮี 45140 ปณ.พนมไพร
ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45160 ปณ.อาจสามารถ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ร้อยเอ็ด ( roiet Province )     รหัสโทรศัพท์ : 043

จังหวัดร้อยเอ็ด ( Thai province : roiet )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด ร้อยเอ็ด : ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงราม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส

รหัสไปรษณีย์ ร้อยเอ็ด ( roiet postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image