รหัสไปรษณีย์ยโสธร

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ยโสธร ( yasothon postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ยโสธร กุดชุม 35140 ปณ.กุดชุม
ยโสธร ค้อวัง 35160 ปณ.ค้อวัง
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว 35110 ปณ.คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว 35180 ปณ.ดงแคนใหญ่ เฉพาะ ต.ดงแคนใหญ่, ต.แคนน้อย, ต.นาคำ, ต.นาแก
ยโสธร ทรายมูล 35170 ปณ.ทรายมูล
ยโสธร ไทยเจริญ 35120 ปณ.เลิงนกทา
ยโสธร ป่าติ้ว 35150 ปณ.ป่าติ้ว
ยโสธร มหาชนะชัย 35130 ปณ.มหาชนะชัย
ยโสธร เมือง 35000 ปณ.ยโสธร
ยโสธร เลิงนกทา 35120 ปณ.เลิงนกทา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ยโสธร ( yasothon Province )     รหัสโทรศัพท์ : 045

จังหวัดยโสธร ( Thai province : yasothon )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด ยโสธร : เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวาน ผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวมะลิ

รหัสไปรษณีย์ ยโสธร ( yasothon postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image