รหัสไปรษณีย์ยะลา

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ยะลา ( yala postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ยะลา กรงปินัง 95000 ปณ.ยะลา
ยะลา กาบัง 95120 ปณ.ยะหา
ยะลา ธารโต 95130 ปณ.บันนังสตา เฉพาะ ต.แม่หวาด ม.6
ยะลา ธารโต 95150 ปณ.ธารโต
ยะลา ธารโต 95170 ปณ.แม่หวาด เฉพาะ ต.แม่หวาด ม.1-5, ม.7-8
ยะลา บันนังสตา 95130 ปณ.บันนังสตา
ยะลา เบตง 95110 ปณ.เบตง
ยะลา เมือง 95000 ปณ.ยะลา
ยะลา เมือง 95160 ปณ.ลำใหม่ เฉพาะ ต.พร่อน, ต.ลิดล, ต.ลำใหม่, ต.ลำพระยา
ยะลา ยะหา 95120 ปณ.ยะหา
ยะลา รามัน 95140 ปณ.รามัน

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ยะลา ( yala Province )     รหัสโทรศัพท์ : 073

จังหวัดยะลา ( Thai province : yala )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด ยะลา : ใต้สุดสยาม เมืองงาม ชายแดน

รหัสไปรษณีย์ ยะลา ( yala postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image