รหัสไปรษณีย์พิษณุโลก

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พิษณุโลก ( phitsanulok postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
พิษณุโลก ชาติตระการ 65170 ปณ.ชาติตระการ
พิษณุโลก นครไทย 65120 ปณ.นครไทย
พิษณุโลก เนินมะปราง 65190 ปณ.เนินมะปราง
พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65110 ปณ.บางกระทุ่ม
พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65210 ปณ.เนินกุ่ม เฉพาะ ต.เนินกุ่ม, ต.วัดตายม
พิษณุโลก บางระกำ 65140 ปณ.บางระกำ
พิษณุโลก บางระกำ 65240 ปณ.ชุมแสงสงคราม เฉพาะ ต.ชุมแสงสงคราม, ต.คุยม่วง
พิษณุโลก พรหมพิราม 65150 ปณ.พรหมพิราม
พิษณุโลก พรหมพิราม 65180 ปณ.หนองตม เฉพาะ ต.ตลุกเทียม, ต.มะต้อง, ต.ศรีภิรมย์, ต.วงฆ้อง, ต.ดงประคำ
พิษณุโลก เมือง 65000 ปณ.พิษณุโลก
พิษณุโลก เมือง 65230 ปณ.วัดพริก เฉพาะ ต.วัดพริก, ต.วังน้ำคู้, ต.งิ้วงาม
พิษณุโลก วังทอง 65130 ปณ.วังทอง
พิษณุโลก วังทอง 65220 ปณ.แก่งโสภา เฉพาะ ต.แก่งโสภา, ต.บ้านกลาง
พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65160 ปณ.วัดโบสถ์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พิษณุโลก ( phitsanulok Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดพิษณุโลก ( Thai province : phitsanulok )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด พิษณุโลก : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตก หลากตระการตา

รหัสไปรษณีย์ พิษณุโลก ( phitsanulok postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image