รหัสไปรษณีย์พิจิตร

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พิจิตร ( phichit postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
พิจิตร ดงเจริญ 66210 ปณ.วังตะกู
พิจิตร ตะพานหิน 66110 ปณ.ตะพานหิน
พิจิตร ตะพานหิน 66150 ปณ.ทับคล้อ เฉพาะ ต.ทุ่งโพธิ์, ต.วังหลุม
พิจิตร ทับคล้อ 66150 ปณ.ทับคล้อ
พิจิตร ทับคล้อ 66230 ปณ.เขาทราย เฉพาะ ต.เขาทราย, ต.เขาเจ็ดลูก
พิจิตร บางมูลนาก 66120 ปณ.บางมูลนาก
พิจิตร บางมูลนาก 66210 ปณ.วังตะกู เฉพาะ ต.วังตะกู
พิจิตร บึงนาราง 66130 ปณ.โพทะเล
พิจิตร โพทะเล 66130 ปณ.โพทะเล
พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง 66190 ปณ.โพธิ์ประทับช้าง
พิจิตร เมือง 66000 ปณ.พิจิตร
พิจิตร เมือง 66170 ปณ.หัวดง เฉพาะ ต.ฆะมัง ม.3-4, ม.7-9, ต.ดงป่าคำ, ต.หัวดง, ต.ดงกลาง
พิจิตร วชิรบารมี 66140 ปณ.สามง่าม
พิจิตร วชิรบารมี 66220 ปณ.กำแพงดิน เฉพาะ ต.หนองหลุม
พิจิตร วังทรายพูน 66180 ปณ.วังทรายพูน
พิจิตร สากเหล็ก 66160 ปณ.สากเหล็ก
พิจิตร สามง่าม 66140 ปณ.สามง่าม
พิจิตร สามง่าม 66220 ปณ.กำแพงดิน เฉพาะ ต.กำแพงดิน

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พิจิตร ( phichit Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056

จังหวัดพิจิตร ( Thai province : phichit )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด พิจิตร : เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด หลวงพ่อเพชรรวมใจ

รหัสไปรษณีย์ พิจิตร ( phichit postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image