รหัสไปรษณีย์พัทลุง

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พัทลุง ( phatthalung postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
พัทลุง กงหรา 93000 ปณ.พัทลุง เฉพาะ ต.ชะรัด, ต.สมหวัง
พัทลุง กงหรา 93180 ปณ.กงหรา
พัทลุง เขาชัยสน 93130 ปณ.เขาชัยสน
พัทลุง ควนขนุน 93110 ปณ.ควนขนุน
พัทลุง ควนขนุน 93150 ปณ.ปากคลอง เฉพาะ ต.ทะเลน้อย, ต.พนางตุง, ต.มะกอกเหนือ
พัทลุง ตะโหมด 93160 ปณ.แม่ขรี
พัทลุง บางแก้ว 93140 ปณ.บางแก้ว
พัทลุง บางแก้ว 93160 ปณ.แม่ขรี เฉพาะ ต.โคกสัก ม.4, ม.7-8, ม.10, ม.13
พัทลุง ปากพะยูน 93120 ปณ.ปากพะยูน
พัทลุง ป่าบอน 93170 ปณ.ป่าบอน
พัทลุง ป่าพะยอม 93110 ปณ.ควนขนุน
พัทลุง เมือง 93000 ปณ.พัทลุง
พัทลุง ศรีนครินทร์ 93000 ปณ.พัทลุง
พัทลุง ศรีบรรพต 93190 ปณ.ศรีบรรพต

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พัทลุง ( phatthalung Province )     รหัสโทรศัพท์ : 074

จังหวัดพัทลุง ( Thai province : phatthalung )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด พัทลุง : เมืองหนัง มโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

รหัสไปรษณีย์ พัทลุง ( phatthalung postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image