รหัสไปรษณีย์พังงา

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พังงา ( hangnga postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
พังงา กะปง 82170 ปณ.กะปง
พังงา เกาะยาว 82160 ปณ.เกาะยาว
พังงา เกาะยาว 83000 ปณ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต เฉพาะ ต.พรุใน
พังงา คุระบุรี 82150 ปณ.คุระบุรี
พังงา ตะกั่วทุ่ง 82130 ปณ.ตะกั่วทุ่ง
พังงา ตะกั่วทุ่ง 82140 ปณ.โคกกลอย เฉพาะ ต.โคกกลอย, ต.หล่อยูง
พังงา ตะกั่วป่า 82110 ปณ.ตะกั่วป่า
พังงา ตะกั่วป่า 82190 ปณ.บางม่วง เฉพาะ ต.คึกคัก, ต.เกาะคอเขา, ต.บางม่วง ม.2-8, ม.1 ยกเว้นบ้านเลขที่ 22-22/…, 24-24/…, 34-34/…, 35-35/…, 46-46/…, 52-52/…, 55, 58-58/…, 59-59/…
พังงา ทับปุด 82180 ปณ.ทับปุด
พังงา ท้ายเหมือง 82120 ปณ.ท้ายเหมือง
พังงา ท้ายเหมือง 82210 ปณ.ลำแก่น เฉพาะ ต.ลำแก่น ม.1-3, ม.5-6
พังงา เมือง 82000 ปณ.พังงา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พังงา ( hangnga Province )     รหัสโทรศัพท์ : 076

จังหวัดพังงา ( Thai province : hangnga )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด พังงา : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก

รหัสไปรษณีย์ พังงา ( hangnga postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image