รหัสไปรษณีย์พะเยา

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พะเยา ( phayao postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
พะเยา จุน 56150 ปณ.จุน
พะเยา เชียงคำ 56110 ปณ.เชียงคำ
พะเยา เชียงม่วน 56160 ปณ.เชียงม่วน
พะเยา ดอกคำใต้ 56120 ปณ.ดอกคำใต้
พะเยา ปง 56140 ปณ.ปง
พะเยา ภูกามยาว 56000 ปณ.พะเยา
พะเยา ภูซาง 56110 ปณ.ภูซาง
พะเยา เมือง 56000 ปณ.พะเยา
พะเยา แม่ใจ 56130 ปณ.แม่ใจ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พะเยา ( phayao Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054

จังหวัดพะเยา ( Thai province : phayao )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด พะเยา : กว๊านพะเยา แหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้า ตนหลวงบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่อง ดอยบุษราคัม

รหัสไปรษณีย์ พะเยา ( phayao postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image