รหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ( ayutthaya postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ 13130 ปณ.ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ 18270 ปณ.ท่าลาน จ.สระบุรี เฉพาะ ต.ท่าหลวง ม.1-5, ม.7-10
พระนครศรีอยุธยา นครหลวง 13260 ปณ.นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย 13270 ปณ.บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา บางไทร 13190 ปณ.บางไทร
พระนครศรีอยุธยา บางไทร 13290 ปณ.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เฉพาะ ต.ราชคราม, ต.ช้างใหญ่, ต.โพแตง, ต.เชียงรากน้อย
พระนครศรีอยุธยา บางบาล 13250 ปณ.บางบาล
พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน 13220 ปณ.บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 13160 ปณ.บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 13170 ปณ.วังน้อย เฉพาะ ต.บ้านสร้าง
พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 13180 ปณ.ประตูน้ำพระอินทร์ เฉพาะ ต.เชียงรากน้อย
พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก 13240 ปณ.บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ 13120 ปณ.ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ 13280 ปณ.ลาดชะโด เฉพาะ ต.จักราช, ต.ดอนลาน, ต.ลำตะเคียน, ต.หนองน้ำใหญ่, ต.นาคู
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ปณ.พระนครศรีอยุทธยา
พระนครศรีอยุธยา ภาชี 13140 ปณ.ภาชี
พระนครศรีอยุธยา ภาชี 18250 ปณ.คชสิทธิ์ จ.สระบุรี เฉพาะ ต.ระโสม ม.5
พระนครศรีอยุธยา มหาราช 13150 ปณ.มหาราช
พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง 13230 ปณ.ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา วังน้อย 13170 ปณ.วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา วังน้อย 13180 ปณ.ประตูน้ำพระอินทร์ เฉพาะ ต.พะยอม ม.5
พระนครศรีอยุธยา เสนา 13110 ปณ.เสนา
พระนครศรีอยุธยา อุทัย 13000 ปณ.พระนครศรีอยุธยา เฉพาะ ต.ธนู ม.1, ม.2 บ้านเลขที่ 1-29, ต.ข้าวเม่า ม.2
พระนครศรีอยุธยา อุทัย 13210 ปณ.อุทัย

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ( ayutthaya Province )     รหัสโทรศัพท์ : 035

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( Thai province : ayutthaya )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด พระนครศรีอยุธยา : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำ กานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ พระนครศรีอยุธยา ( ayutthaya postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image