รหัสไปรษณีย์ปัตตานี

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ปัตตานี ( pattani postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ปัตตานี กะพ้อ 94230 ปณ.กะพ้อ
ปัตตานี โคกโพธิ์ 94120 ปณ.โคกโพธิ์
ปัตตานี โคกโพธิ์ 94180 ปณ.นาประดู่ เฉพาะ ต.นาประดู่, ต.ทุ่งพลา, ต.ปากล่อ, ต.ควนโนรี
ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94140 ปณ.มายอ
ปัตตานี ปะนาเระ 94130 ปณ.ปะนาเระ
ปัตตานี ปะนาเระ 94190 ปณ.ปาลัส เฉพาะ ต.ควน, ต.ดอน ม.1-2
ปัตตานี มายอ 94140 ปณ.มายอ
ปัตตานี มายอ 94190 ปณ.ปาลัส เฉพาะ ต.ลางา, ต.กระหวะ ม.1-4
ปัตตานี เมือง 94000 ปณ.ปัตตานี
ปัตตานี แม่ลาน 94180 ปณ.นาประดู่
ปัตตานี ไม้แก่น 94220 ปณ.ไม้แก่น
ปัตตานี ยะรัง 94160 ปณ.ยะรัง
ปัตตานี ยะหริ่ง 94150 ปณ.ยะหริ่ง
ปัตตานี ยะหริ่ง 94190 ปณ.ปาลัส เฉพาะ ต.ตันหยงจึงงา, ต.บาโลย
ปัตตานี สายบุรี 94110 ปณ.สายบุรี
ปัตตานี สายบุรี 94190 ปณ.ปาลัส เฉพาะ ต.ทุ่งคล้า
ปัตตานี หนองจิก 94170 ปณ.หนองจิก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ปัตตานี ( pattani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 073

จังหวัดปัตตานี ( Thai province : pattani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด ปัตตานี : บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

รหัสไปรษณีย์ ปัตตานี ( pattani postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image