รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ( prachuapkhirikhan postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 77150 ปณ.กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก 77130 ปณ.ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 77140 ปณ.บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 77190 ปณ.บ้านกรูด เฉพาะ ต.ธงชัย, ต.ชัยเกษม
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 77230 ปณ.ร่อนทอง เฉพาะ ต.ร่อนทอง, ต.ทองมงคล
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย 77170 ปณ.บางสะพานน้อบ
ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 77120 ปณ.ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 77160 ปณ.ธนะรัชต์ เฉพาะ ต.เขาน้อย ม.3, ค่ายธนะรัชต์, กองพลทหารราบที่ 15, รพ.ค่ายธนะรัชต์
ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 77220 ปณ.ปากน้ำปราณ เฉพาะ ต.ปากน้ำปราณ
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง 77000 ปณ.ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง 77210 ปณ.อ่าวน้อย เฉพาะ ต.บ่อนอก, ต.อ่าวน้อย ม.1, ม.4-10
ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด 77120 ปณ.ปราณบุรี เฉพาะ ต.สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด 77180 ปณ.สามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 77110 ปณ.หัวหิน

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ( prachuapkhirikhan Province )     รหัสโทรศัพท์ : 032

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( Thai province : prachuapkhirikhan )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ : สับปะรดหวาน น้ำตาลขาว มะพร้าวหอม น้ำผึ้งเดือนห้า น้ำปลากลมกล่อม น้ำทะเลใส น้ำใจโอบอ้อมอารีย์

รหัสไปรษณีย์ ประจวบคีรีขันธ์ ( prachuapkhirikhan postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image