รหัสไปรษณีย์ปทุมธานี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ปทุมธานี ( pathumthani postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ปทุมธานี คลองหลวง 12110 ปณ.ธัญบุรี เฉพาะ ต.คลองห้า ม.1 บ้านเลขที่ 38, สถานบำบัดหญิงธัญบุรี, ต.คลองหก ม.1 บ้านเลขที่ 39, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปทุมธานี คลองหลวง 12120 ปณ.คลองหลวง
ปทุมธานี คลองหลวง 13180 ปณ.ประตูน้ำพระอินทร์ เฉพาะ ต.คลองหนึ่ง ม.20 บ้านเลขที่ 1-99, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธานี ธัญบุรี 12110 ปณ.ธัญบุรี
ปทุมธานี ธัญบุรี 12130 ปณ.รังสิต เฉพาะ ต.ประชาธิปัตย์, ต.บึงยี่โถ
ปทุมธานี เมือง 12000 ปณ.ปทุมธานี
ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 12140 ปณลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี ลำลูกกา 12130 ปณ.รังสิต เฉพาะ ต.คูคต
ปทุมธานี ลำลูกกา 12150 ปณ.ลำลูกกา
ปทุมธานี สามโคก 12160 ปณ.สามโคก
ปทุมธานี หนองเสือ 12170 ปณ.หนองเสือ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ปทุมธานี ( pathumthani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 02

จังหวัดปทุมธานี ( Thai province : pathumthani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด ปทุมธานี : เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด

รหัสไปรษณีย์ ปทุมธานี ( pathumthani postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image