รหัสไปรษณีย์บุรีรัมย์

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด บุรีรัมย์ ( buriram postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
บุรีรัมย์ กระสัง 31160 ปณ.กระสัง
บุรีรัมย์ คูเมือง 31190 ปณ.คูเมือง
บุรีรัมย์ แคนดง 31150 ปณ.สตึก
บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31110 ปณ.นางรอง
บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31170 ปณ.ละหานทราย เฉพาะ ต.ถาวร, ต.ยายแย้มวัฒนา
บุรีรัมย์ ชำนิ 31110 ปณ.นางรอง
บุรีรัมย์ นางรอง 31110 ปณ.นางรอง
บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31230 ปณ.นาโพธิ์
บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31260 ปณ.โนนดินแดง
บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31110 ปณ.นางรอง
บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31180 ปณ.บ้านกรวด
บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31000 ปณ.บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120 ปณ.พุธไธสง
บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31140 ปณ.ประโคนชัย
บุรีรัมย์ ปะคำ 31220 ปณ.ปะคำ
บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31250 ปณ.บ้านพลับพลา
บุรีรัมย์ พุทไธสง 31120 ปณ.พุทไธสง
บุรีรัมย์ เมือง 31000 ปณ.บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ละหานทราย 31170 ปณ.ละหานทราย
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 31130 ปณ.ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์ สตึก 31150 ปณ.สตึก
บุรีรัมย์ หนองกี่ 31210 ปณ.หนองกี่
บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31240 ปณ.หนองหงส์
บุรีรัมย์ ห้วยราช 31000 ปณ.บุรีรัมย์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด บุรีรัมย์ ( buriram Province )     รหัสโทรศัพท์ : 044

จังหวัดบุรีรัมย์ ( Thai province : buriram )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด บุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

รหัสไปรษณีย์ บุรีรัมย์ ( buriram postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image