รหัสไปรษณีย์น่าน

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด น่าน ( nan postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55130 ปณ.ทุ่งช้าง
น่าน เชียงกลาง 55160 ปณ.เชียงกลาง
น่าน ท่าวังผา 55140 ปณ.ท่าวังผา
น่าน ทุ่งช้าง 55130 ปณ.ทุ่งช้าง
น่าน นาน้อย 55150 ปณ.นาน้อย
น่าน นาหมื่น 55180 ปณ.นาหมื่น
น่าน บ่อเกลือ 55220 ปณ.บ่อเกลือ
น่าน บ้านหลวง 55190 ปณ.บ้านหลวง
น่าน ปัว 55120 ปณ.ปัว
น่าน ภูเพียง 55000 ปณ.น่าน
น่าน เมือง 55000 ปณ.น่าน
น่าน แม่จริม 55170 ปณ.แม่จริม
น่าน เวียงสา 55110 ปณ.เวียงสา
น่าน สองแคว 55160 ปณ.สองแคว
น่าน สันติสุข 55210 ปณ.ดู่พงษ์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด น่าน ( nan Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054

จังหวัดน่าน ( Thai province : nan )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด น่าน : แข่งเรือ ลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรม วัดภูมินทร์ เสาดิน นาน้อย แอ่วดอยภูคา ชิมปลาปากนาย ผ้าลาย น้ำไหล มะไฟจีน รสดี ลิ้นจี่ ชวนลอง ส้มสีทอง เมืองน่าน

รหัสไปรษณีย์ น่าน ( nan postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image