รหัสไปรษณีย์นราธิวาส

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นราธิวาส ( naratiwat postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
นราธิวาส จะแนะ 96220 ปณ.ดุซงญอ
นราธิวาส เจาะไอร้อง 96130 ปณ.ตันหยงมัส
นราธิวาส ตากใบ 96110 ปณ.ตากใบ
นราธิวาส บาเจาะ 96170 ปณ.บาเจาะ
นราธิวาส เมือง 96000 ปณ.นราธิวาส
นราธิวาส ยี่งอ 96180 ปณ.ยี่งอ
นราธิวาส ระแงะ 96130 ปณ.ตันหยงมัส
นราธิวาส ระแงะ 96220 ปณ.ดุซงญอ เฉพาะ ต.บองอ
นราธิวาส รือเสาะ 96150 ปณ.รือเสาะ
นราธิวาส แว้ง 96160 ปณ.แว้ง
นราธิวาส ศรีสาคร 96210 ปณ.ศรีสาคร
นราธิวาส สุคิริน 96190 ปณ.สุคิริน
นราธิวาส สุไหงโกลก 96120 ปณ.สุไหงโกลก
นราธิวาส สุไหงปาดี 96140 ปณ.สุไหงปาดี

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นราธิวาส ( naratiwat Province )     รหัสโทรศัพท์ : 073

จังหวัดนราธิวาส ( Thai province : naratiwat )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด นราธิวาส : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์ เพลินตา บาโจ ตรึงใจ แหล่งใหญ่ แร่ทอง ลองกอง หอมหวาน

รหัสไปรษณีย์ นราธิวาส ( naratiwat postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image