รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครสวรรค์ ( nakhonsawan postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว 60230 ปณ.เก้าเลี้ยว
นครสวรรค์ โกรกพระ 60170 ปณ.โกรกพระ
นครสวรรค์ ชุมตาบง 60150 ปณ.ลาดยาว
นครสวรรค์ ชุมแสง 60120 ปณ.ชุมแสง
นครสวรรค์ ชุมแสง 60250 ปณ.ทับกฤช เฉพาะ ต.ทับกฤช, ต.ทับกฤชใต้, ต.พันลาน
นครสวรรค์ ตากฟ้า 60190 ปณ.ตากฟ้า
นครสวรรค์ ตาคลี 60140 ปณ.ตาคลี
นครสวรรค์ ตาคลี 60210 ปณ.ช่องแค เฉพาะ ต.ช่องแค, ต.สร้อยทอง, ต.ห้วยหอม, ต.พรหมนิมิต
นครสวรรค์ ตาคลี 60260 ปณ.จันเสน เฉพาะ ต.จันเสน, ต.ลาดทิพรส
นครสวรรค์ ท่าตะโก 60160 ปณ.ท่าตะโก
นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60180 ปณ.บรรพตพิสัย
นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60130 ปณ.พยุหะคีรี
นครสวรรค์ ไพศาลี 60220 ปณ.ไพศาลี
นครสวรรค์ เมือง 60000 ปณ.นครสวรรค์
นครสวรรค์ เมือง 60240 ปณ.หนองเบน เฉพาะ ต.หนองกระโดน, ต.หนองกรด
นครสวรรค์ แม่เปิน 60150 ปณ.ลาดยาว
นครสวรรค์ แม่วงก์ 60150 ปณ.ลาดยาว
นครสวรรค์ ลาดยาว 60150 ปณ.ลาดยาว
นครสวรรค์ หนองบัว 60110 ปณ.หนองบัว

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นครสวรรค์ ( nakhonsawan Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056

จังหวัดนครสวรรค์ ( Thai province : nakhonsawan )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด นครสวรรค์ : เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบรเพ็ด ปลารสเด็ด ปากน้ำโพ

รหัสไปรษณีย์ นครสวรรค์ ( nakhonsawan postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image