รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครราชสีมา ( nakhonratchasima postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30440 ปณ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30280 ปณ.ขามทะเลสอ
นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30290 ปณ.ขามสะแกแสง
นครราชสีมา คง 30260 ปณ.คง
นครราชสีมา ครบุรี 30250 ปณ.ครบุรี
นครราชสีมา จักราช 30230 ปณ.จักราช
นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30000 ปณ.นครราชสีมา เฉพาะ ต.หนองงูเหลือม
นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30230 ปณ.เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา ชุมพวง 30270 ปณ.ชุมพวง
นครราชสีมา โชคชัย 30190 ปณ.โชคชัย
นครราชสีมา ด่านขุนทด 30210 ปณ.ด่านขุนทด
นครราชสีมา ด่านขุนทด 36220 ปณ.หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ เฉพาะ ต.บ้านแปรง, ต.หนองไทร
นครราชสีมา เทพารักษ์ 30210 ปณ.เทพารักษ์
นครราชสีมา โนนแดง 30360 ปณ.โนนแดง
นครราชสีมา โนนไทย 30220 ปณ.โนนไทย
นครราชสีมา โนนสูง 30160 ปณ.โนนสูง
นครราชสีมา โนนสูง 30420 ปณ.ตลาดแค เฉพาะ ต.ธารปราสาท
นครราชสีมา บัวลาย 30120 ปณ.บัวใหญ่
นครราชสีมา บัวใหญ่ 30120 ปณ.บัวใหญ่
นครราชสีมา บ้านเหลื่อม 30350 ปณ.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมา ประทาย 30180 ปณ.ประทาย
นครราชสีมา ปักธงชัย 30150 ปณ.ปักธงชัย
นครราชสีมา ปากช่อง 30130 ปณ.ปากช่อง
นครราชสีมา ปากช่อง 30320 ปณ.กลางดง เฉพาะ ต.กลางดง, ต.พญาเย็น
นครราชสีมา พระทองคำ 30220 ปณ.พระทองคำ
นครราชสีมา พิมาย 30110 ปณ.พิมาย
นครราชสีมา เมือง 30000 ปณ.นครราชสีมา
นครราชสีมา เมือง 30280 ปณ.ขามทะเลสอ เฉพาะ ต.โคกกรวด
นครราชสีมา เมือง 30310 ปณ.จอหอ เฉพาะ ต.โคกสูง, ต.จอหอ, ต.บ้านโพธิ์, ต.ตลาด, ต.หนองไข่น้ำ
นครราชสีมา เมืองยาง 30270 ปณ.ชุมพวง
นครราชสีมา ลำทะเมนชัย 30270 ปณ.ชุมพวง
นครราชสีมา วังน้ำเขียว 30150 ปณ.ปักธงชัย เฉพาะ ต.ระเริง
นครราชสีมา วังน้ำเขียว 30370 ปณ.วังน้ำเขียว
นครราชสีมา สีคิ้ว 30140 ปณ.สีคิ้ว
นครราชสีมา สีคิ้ว 30340 ปณ.คลองไผ่ เฉพาะ ต.ลาดบัวขาว, ต.คลองไผ่
นครราชสีมา สีดา 30430 ปณ.สีดา
นครราชสีมา สูงเนิน 30170 ปณ.สูงเนิน
นครราชสีมา สูงเนิน 30380 ปณ.กุดจิก เฉพาะ ต.กุดจิก, ต.นากลาง, ต.หนองตะไก้
นครราชสีมา เสิงสาง 30330 ปณ.เสิงสาง
นครราชสีมา หนองบุญมาก 30410 ปณ.หนองบุญมาก
นครราชสีมา ห้วยแถลง 30240 ปณ.ห้วยแถลง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นครราชสีมา ( nakhonratchasima Province )     รหัสโทรศัพท์ : 044

จังหวัดนครราชสีมา ( Thai province : nakhonratchasima )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด นครราชสีมา : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

รหัสไปรษณีย์ นครราชสีมา ( nakhonratchasima postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image