รหัสไปรษณีย์นครปฐม

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครปฐม ( nakhonpathom postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
นครปฐม กำแพงแสน 73140 ปณ.กำแพงแสน
นครปฐม กำแพงแสน 73180 ปณ.สระพัฒนา เฉพาะ ต.กระตีบ, ต.ห้วยม่วง, ต.สระพัฒนา, ต.สระสี่มุม ม.1, ม.3-5, ม.11, ม.14, ม.16, ม.22-23
นครปฐม ดอนตูม 73150 ปณ.ดอนตูม
นครปฐม นครชัยศรี 73120 ปณ.นครชัยศรี
นครปฐม บางเลน 73130 ปณ.บางเลน
นครปฐม บางเลน 73190 ปณ.บางหลวง เฉพาะ ต.บางหลวง, ต.หินมูล
นครปฐม พุทธมณฑล 73170 ปณ.พุทธมณฑล
นครปฐม เมือง 73000 ปณ.นครปฐม
นครปฐม สามพราน 73110 ปณ.สามพราน
นครปฐม สามพราน 73160 ปณ.อ้อมใหญ่ เฉพาะ ต.อ้อมใหญ่
นครปฐม สามพราน 73210 ปณ.ไร่ขิง เฉพาะ ต.ไร่ขิง, ต.บางเตย, ต.ทรงคนอง, ต.บางกระทึก
นครปฐม สามพราน 73220 ปณ.กระทุ้มล้ม เฉพาะ ต.กระทุ้มล้ม

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด นครปฐม ( nakhonpathom Province )     รหัสโทรศัพท์ : 034

จังหวัดนครปฐม ( Thai province : nakhonpathom )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด นครปฐม : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามอร่อย

รหัสไปรษณีย์ นครปฐม ( nakhonpathom postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image