รหัสไปรษณีย์ตาก

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ตาก ( tak postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ตาก ท่าสองยาง 63150 ปณ.ท่าสองยาง
ตาก บ้านตาก 63120 ปณ.บ้านตาก
ตาก พบพระ 63160 ปณ.พบพระ
ตาก เมือง 63000 ปณ.ตาก
ตาก แม่ระมาด 63140 ปณ.แม่ระมาด
ตาก แม่สอด 63110 ปณ.แม่สอด
ตาก วังเจ้า 63000 ปณ.ตาก
ตาก สามเงา 63130 ปณ.สามเงา
ตาก อุ้มผาง 63170 ปณ.อุ้มผาง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ตาก ( tak Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดตาก ( Thai province : tak )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด ตาก : ธรรมชาติ น่ายล ภูมิพล เขื่อนใหญ่ พระเจ้าตาก เกรียงไกร เมืองไม้ และ ป่างาม

รหัสไปรษณีย์ ตาก ( tak postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image