รหัสไปรษณีย์ตราด

April 19, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ตราด ( trat postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ตราด เกาะกูด 23000 ปณ.ตราด
ตราด เกาะช้าง 23170 ปณ.แหลมงอบ
ตราด เขาสมิง 23130 ปณ.เขาสมิง
ตราด เขาสมิง 23150 ปณ.แสนตุ้ง เฉพาะ ต.ท่าโสม, ต.แสนตุ้ง, ต.สะตอ, ต.ประณีต, ต.เทพนิมิต
ตราด คลองใหญ่ 23110 ปณ.คลองใหญ่
ตราด บ่อไร่ 23140 ปณ.บ่อไร่
ตราด เมือง 23000 ปณ.ตราด
ตราด แหลมงอบ 23120 ปณ.แหลมงอบ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ตราด ( trat Province )     รหัสโทรศัพท์ : 039

จังหวัดตราด ( Thai province : trat )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออก

คำขวัญจังหวัด ตราด : เมืองพลอยแห่งสยาม หมู่เกาะงามครึ่งร้อย อร่อยระกำแสนหวาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน อนุสรณ์สถานเขาล้าน บวรสถานยุทธนาวี (เกาะช้าง) เส้นทางดีสู่กัมพูชา ศูนย์การค้าชายแดน

รหัสไปรษณีย์ ตราด ( trat postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image