รหัสไปรษณีย์ตรัง

April 19, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ตรัง ( trang postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ตรัง กันตัง 92110 ปณ.กันตัง
ตรัง นาโยง 92170 ปณ.นาโยง
ตรัง ปะเหลียน 92120 ปณ.ปะเหลียน
ตรัง ปะเหลียน 92140 ปณ.ย่านตาขาว เฉพาะ ต.บางด้วน, ต.บ้านนา, ต.ท่าพญา
ตรัง ปะเหลียน 92180 ปณ.ทุ่งยาว เฉพาะ ต.ทุ่งยาว, ต.ลิพัง, ต.ปะเหลียน, ต.แหลมสอม, ต.สุโสะ ม.5
ตรัง เมือง 92000 ปณ.ตรัง
ตรัง เมือง 92170 ปณ.นาโยง เฉพาะ ต.นาโยงใต้
ตรัง เมือง 92190 ปณ.ลำภูรา เฉพาะ ต.นาท่ามเหนือ, ต.นาท่ามใต้
ตรัง ย่านตาขาว 92140 ปณ.ย่านตาขาว
ตรัง รัษฎา 92130 ปณ.ห้วยยอด เฉพาะ ต.หนองปรือ
ตรัง รัษฎา 92160 ปณ.คลองปาง
ตรัง วังวิเศษ 92000 ปณ.ตรัง เฉพาะ ต.ท่าสะบ้า
ตรัง วังวิเศษ 92220 ปณ.วังวิเศษ
ตรัง สิเกา 92000 ปณ.ตรัง เฉพาะ ต.นาเมืองเพชร
ตรัง สิเกา 92150 ปณ.สิเกา
ตรัง ห้วยยอด 92130 ปณ.ห้วยยอด
ตรัง ห้วยยอด 92190 ปณ.ลำภูรา เฉพาะ ต.ปากแจ่ม, ต.ลำภูรา
ตรัง ห้วยยอด 92210 ปณ.นาวง เฉพาะ ต.นาวง, ต.บางดี, ต.บางกุ้ง, ต.วังคีรี
ตรัง หาดสำราญ 92120 ปณ.ปะเหลียน

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ตรัง ( trang Province )     รหัสโทรศัพท์ : 075

จังหวัดตรัง ( Thai province : trang )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด ตรัง : เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

รหัสไปรษณีย์ ตรัง ( trang postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image