รหัสไปรษณีย์ชุมพร

April 19, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชุมพร ( chumporn postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ชุมพร ท่าแซะ 86140 ปณ.ท่าแซะ
ชุมพร ท่าแซะ 86190 ปณ.ปฐมพร เฉพาะ ต.หินแก้ว, ต.รับร่อ ม.1-9, ม.11-13, 15-18
ชุมพร ทุ่งตะโก 86220 ปณ.ทุ่งตะโก
ชุมพร ปะทิว 86160 ปณ.ปะทิว
ชุมพร ปะทิว 86210 ปณ.มาบอำมฤต เฉพาะ ต.เขาไชยราช, ต.ปากคลอง, ต.ดอนยาง
ชุมพร ปะทิว 86230 ปณ.สะพลี เฉพาะ ต.สะพลี
ชุมพร พะโต๊ะ 86180 ปณ.พะโต๊ะ
ชุมพร เมือง 86000 ปณ.ชุมพร
ชุมพร เมือง 86100 ปณ.ทุ่งคา เฉพาะ ต.ถ้ำสิงห์, ต.ทุ่งคา, ต.วิสัยเหนือ
ชุมพร เมือง 86120 ปณ.ปากน้ำชุมพร เฉพาะ ต.ปากน้ำ, ต.หาดทรายรี, ต.ท่ายาง ม.1, ม.9-10
ชุมพร เมือง 86190 ปณ.ปฐมพร เฉพาะ ต.บ้านนา, ต.วังใหม่, ต.ขุนกระทิง ม.1-5, ม.7-8, ต.ตากแดด ม.7, ม.9, ต.วังไผ่ ม.4, ม.8-9, ม.12-13
ชุมพร ละแม 86170 ปณ.ละแม
ชุมพร สวี 86130 ปณ.สวี
ชุมพร หลังสวน 86110 ปณ.หลังสวน
ชุมพร หลังสวน 86150 ปณ.ปากน้ำหลังสวน เฉพาะ ต.บางน้ำจืด, ต.ปากน้ำ, ต.บางมะพร้าว ม.8, ม.10-14

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ชุมพร ( chumporn Province )     รหัสโทรศัพท์ : 077

จังหวัดชุมพร ( Thai province : chumporn )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด ชุมพร : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

รหัสไปรษณีย์ ชุมพร ( chumporn postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image