รหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชัยภูมิ ( chaiyaphum postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36000 ปณ.ชัยภูมิ เฉพาะ ต.ซับสีทอง
ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36120 ปณ.เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36150 ปณ.แก้งคร้อ
ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36140 ปณ.คอนสวรรค์
ชัยภูมิ คอนสาร 36180 ปณ.คอนสาร
ชัยภูมิ จัตุรัส 36130 ปณ.จตุรัส
ชัยภูมิ จัตุรัส 36220 ปณ.หนองบัวโคก เฉพาะ ต.หนองบัวโคก
ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36130 ปณ.จัตุรัส
ชัยภูมิ เทพสถิต 36230 ปณ.เทพสถิต
ชัยภูมิ เนินสง่า 36130 ปณ.จัตุรัส
ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36170 ปณ.บ้านเขว้า
ชัยภูมิ บ้านแท่น 36190 ปณ.บ้านแท่น
ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ 36160 ปณ.บำเหน็จณรงค์
ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ 36220 ปณ.หนองบัวโคก เฉพาะ ต.บ้านตาล, ต.หัวทะเล
ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36260 ปณ.ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ ภูเขียว 36110 ปณ.ภูเขียว
ชัยภูมิ เมือง 36000 ปณ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิ เมือง 36240 ปณ.หมื่นแผ้ว เฉพาะ ต.บ้านค่าย, ต.หนองไผ่, ต.โนนสำราญ
ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36210 ปณ.หนองบัวแดง
ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36250 ปณ.หนองบัวระเหว

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ชัยภูมิ ( chaiyaphum Province )     รหัสโทรศัพท์ : 044

จังหวัดชัยภูมิ ( Thai province : chaiyaphum )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด ชัยภูมิ : ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวาราวดี

รหัสไปรษณีย์ ชัยภูมิ ( chaiyaphum postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image