รหัสไปรษณีย์ชัยนาท

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชัยนาท ( chainat postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ชัยนาท เนินขาม 17130 ปณ.หันคา
ชัยนาท มโนรมย์ 17110 ปณ.มโนรมย์
ชัยนาท มโนรมย์ 17170 ปณ.หางน้ำสาคร เฉพาะ ต.หางน้ำสาคร, ต.อู่ตะเภา, ต.ไร่พัฒนา, ต.วัดโคก ม.4-5
ชัยนาท เมือง 17000 ปณ.เมืองชัยนาท
ชัยนาท เมือง 17120 ปณ.วัดสิงห์ เฉพาะ ต.หาดท่าเสา ม.3, ม.6
ชัยนาท วัดสิงห์ 17120 ปณ.วัดสิงห์
ชัยนาท สรรคบุรี 17140 ปณ.สรรคบุรี
ชัยนาท สรรพยา 17150 ปณ.สรรพยา
ชัยนาท หนองมะโมง 17120 ปณ.วัดสิงห์
ชัยนาท หันคา 17130 ปณ.หันคา
ชัยนาท หันคา 17160 ปณ.ห้วยงู เฉพาะ ต.หนองแซง, ต.ห้วยงู, ต.สามง่ามท่าโบสถ์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ชัยนาท ( chainat Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056

จังหวัดชัยนาท ( Thai province : chainat )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด ชัยนาท : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดก ขาวแตงกวา

รหัสไปรษณีย์ ชัยนาท ( chainat postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image