รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ( chachoengsao postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24000 ปณ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24110 ปณ.บางคล้า เฉพาะ ต.บางตลาด
ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24160 ปณ.สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24110 ปณ.บางคล้า
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 24000 ปณ.ฉะเชิงเทรา เฉพาะ ต.ศาลาแดง
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 24150 ปณ.บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 24170 ปณ.ดอนฉิมพลี เฉพาะ ต.ดอนเกาะกา, ต.ดอนฉิมพลี, ต.บึงน้ำรักษ์
ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24130 ปณ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24180 ปณ.บางวัว เฉพาะ ต.บางวัว, ต.บางสมัคร, ต.บางเกลือ, ต.หอมศีล, ต.พิมพา
ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 24140 ปณ.บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24190 ปณ.แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24120 ปณ.พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา เมือง 24000 ปณ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24120 ปณ.พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24160 ปณ.สนามชัยเขต

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด ฉะเชิงเทรา ( chachoengsao Province )     รหัสโทรศัพท์ : 038

จังหวัดฉะเชิงเทรา ( Thai province : chachoengsao )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออก

คำขวัญจังหวัด ฉะเชิงเทรา : เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารหอม

รหัสไปรษณีย์ ฉะเชิงเทรา ( chachoengsao postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image