รหัสไปรษณีย์จันทบุรี

April 19, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด จันทบุรี ( chanthaburi postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
จันทบุรี แก่งหางแมว 22160 ปณ.นายายอาม
จันทบุรี ขลุง 22110 ปณ.ขลุง
จันทบุรี ขลุง 22150 ปณ.มะขาม เฉพาะ ต.บ่อเวฬุ
จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22210 ปณ.เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี ท่าใหม่ 22120 ปณ.ท่าใหม่
จันทบุรี ท่าใหม่ 22170 ปณ.ทุ่งเบญจา เฉพาะ ต.โขมง, ต.รำพัน, ต.เขาแก้ว, ต.ทุ่งเบญจา
จันทบุรี นายายอาม 22160 ปณ.นายายอาม
จันทบุรี นายายอาม 22170 ปณ.ทุ่งเบญจา เฉพาะ ต.วังโตนด, ต.กระแจะ, ต.สนามไชย, ต.วังใหม่
จันทบุรี โป่งน้ำร้อน 22140 ปณ.โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี มะขาม 22150 ปณ.มะขาม
จันทบุรี เมือง 22000 ปณ.จันทบุรี
จันทบุรี สอยดาว 22180 ปณ.สอยดาว
จันทบุรี แหลมสิงห์ 22120 ปณ.ท่าใหม่ เฉพาะ ต.บางกะไชย
จันทบุรี แหลมสิงห์ 22130 ปณ.แหลมสิงห์
จันทบุรี แหลมสิงห์ 22190 ปณ.พลิ้ว เฉพาะ ต.พลิ้ว, ต.คลองน้ำเค็ม, ต.บางสระเก้า

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด จันทบุรี ( chanthaburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 039

จังหวัดจันทบุรี ( Thai province : chanthaburi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออก

คำขวัญจังหวัด จันทบุรี : น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทรบูร

รหัสไปรษณีย์ จันทบุรี ( chanthaburi postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image