รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชร

April 18, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กำแพงเพชร ( kamphaengphet postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
กำแพงเพชร โกสัมพีนคร 62000 ปณ.กำแพงเพชร
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62130 ปณ.ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62140 ปณ.สลกบาตร เฉพาะ ต.สลกบาตร, ต.บ่อถ้ำ, ต.ดอนแตง, ต.วังชะพลู, ต.โค้งไผ่, ต.วังหามแห, ต.ปางมะค่า
กำแพงเพชร คลองขลุง 62120 ปณ.คลองขลุง
กำแพงเพชร คลองลาน 62180 ปณ.คลองลาน
กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62190 ปณ.ทุ่งทราย
กำแพงเพชร ไทรงาม 62150 ปณ.ไทรงาม
กำแพงเพชร บึงสามัคคี 62210 ปณ.ระหาน
กำแพงเพชร ปางศิลาทอง 62120 ปณ.คลองขลุง
กำแพงเพชร พรานกระต่าย 62110 ปณ.พรานกระต่าย
กำแพงเพชร เมือง 62000 ปณ.กำแพงเพชร
กำแพงเพชร เมือง 62160 ปณ.ปากดง เฉพาะ ต.ไตรตรึงษ์, ต.ธำมรงค์
กำแพงเพชร ลานกระบือ 62170 ปณ.ลานกระบือ

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด กำแพงเพชร ( kamphaengphet Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055

จังหวัดกำแพงเพชร ( Thai province : kamphaengphet )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด กำแพงเพชร : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

รหัสไปรษณีย์ กำแพงเพชร ( kamphaengphet postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image