รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ( kalasin postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ.
กาฬสินธุ์ กมลาไสย 46130 ปณ.กมลาไสย
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ 46110 ปณ.กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์ เขาวง 46160 ปณ.เขาวง
กาฬสินธุ์ คำม่วง 46180 ปณ.คำม่วน
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย 46130 ปณ.กมลาไสย
กาฬสินธุ์ ดอนจาน 46000 ปณ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท 46190 ปณ.ท่าคันโท
กาฬสินธุ์ นาคู 46160 ปณ.เขาวง
กาฬสินธุ์ นามน 46230 ปณ.นามน
กาฬสินธุ์ เมือง 46000 ปณ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ยางตลาด 46120 ปณ.ยางตลาด
กาฬสินธุ์ ร่องคำ 46210 ปณ.ร่องคำ
กาฬสินธุ์ สมเด็จ 46150 ปณ.สมเด็จ
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ 46140 ปณ.สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์ สามชัย 46180 ปณ.คำม่วง
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี 46220 ปณ.หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง 46240 ปณ.ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก 46170 ปณ.ห้วยเม็ก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด กาฬสินธุ์ ( kalasin Province )     รหัสโทรศัพท์ : 043

จังหวัดกาฬสินธุ์ ( Thai province : kalasin )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด กาฬสินธุ์ : เมืองฟ้า แดดสูงยาง โปงลาง เลิศล้ำ วัฒนธรรม ภูไท ผ้าไหม แพรวา

รหัสไปรษณีย์ กาฬสินธุ์ ( kalasin postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image