รหัสไปรษณีย์กระบี่

April 19, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กระบี่ ( krabi postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
กระบี่ เกาะลันตา 81120 ปณ.คลองท่อม เฉพาะ ต.เกาะกลาง, ต.คลองยาง
กระบี่ เกาะลันตา 81150 ปณ.เกาะลันตา
กระบี่ เขาพนม 80240 ปณ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เฉพาะ ต.สินปุน, ต.โคกหาร
กระบี่ เขาพนม 81140 ปณ.เขาพนม
กระบี่ คลองท่อม 81120 ปณ.คลองท่อม
กระบี่ คลองท่อม 81170 ปณ.คลองพน เฉพาะ ต.ทรายขาว, ต.คลองพน
กระบี่ ปลายพระยา 81160 ปณ.ปลายพระยา
กระบี่ เมือง 81000 ปณ.กระบี่
กระบี่ ลำทับ 81120 ปณ.คลองท่อม
กระบี่ เหนือคลอง 81130 ปณ.เหนือคลอง
กระบี่ อ่าวลึก 81110 ปณ.อ่าวลึก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด กระบี่ ( krabi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 075

จังหวัดกระบี่ ( Thai province : krabi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด กระบี่ : หอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทรายใต้ ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน

รหัสไปรษณีย์ กระบี่ ( krabi postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image