นิทานอีสป เรื่อง ต้นสนอวดดี

July 17, 2012 nithan No comments

ต้นสนมักจะคิดว่าตนนั้นมีความสวยงามกว่าต้นฉำฉา อีกทั้งยังมีประโยชน์มากกว่าด้วย

 

“คนต้องการต้นสนอย่างเราเพื่อไปสร้างเป็นที่อยู่อาศัย เเละ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ”

 

ต้นสนคุยข่มต้นฉำฉาที่ยืนอยู่ใกล้ๆ กัน
“เเต่เจ้าน่ะไม่้เห็นจะเป็นประโยชน์ต่อใครเลย”

 

“ข้ารู้ตัวดี ว่าข้านั้นต่ำต้อยด้อยค่ากว่าท่าน เเต่ลองดูข้างหน้านั่นสิ มีคนเอาเลื่อยกับขวานมาเเล้ว ทีนี้ ท่านยังอยากเป็นต้นสนหรือต้นฉำฉาล่ะ”

คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้:

“เที่ยวโอ้อวด ความดี ความเด่น ย่อมเป็นโทษเป็นภัยเเก่ตนเอง”

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image