ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

February 28, 2015 admin No comments

ดอกประดู่

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด ชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์
ชื่อดอกไม้ ดอกประดู่
ชื่อสามัญ Angsana, Padauk
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น สะโน (ภาคใต้)
ลักษณะทั่วไป ลำ ต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้าง หนาทึบ ใบประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อมๆ กัน ออกดอกช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม
การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด อินเดีย, พม่า, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์

ดอกประดู่ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดระยอง และ จังหวัดอุตรดิตถ์

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image