ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

February 28, 2015 admin No comments

ดอกนนทรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

ดอกไม้ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก
ชื่อดอกไม้ ดอกนนทรี
ชื่อสามัญ Yellow Flamboyant
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะทั่วไป เป็น ไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน
การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน

ดอกนนทรี เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image