ดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

February 25, 2015 admin No comments

ดอกราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดอกไม้ประจำจังหวัด ขอนแก่น, นครศรีธรรมราช
ชื่อดอกไม้ ดอกราชพฤกษ์
ชื่อสามัญ Golden Shower Tree, Purging Cassia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassis fistula Linn.
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น คูน(อีสาน), ลมแล้ง(ภาคเหนือ), ลักเกลือ ลักเคย(ปัตตานี), อ้อดิบ(ภาคใต้), กุเพยะ(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์(ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 12–15 เมตร ลำต้นสีขาวปนเทา ผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้น และ รอยปมอยู่บริเวณที่เกิดกิ่ง ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยเป็นคู่ออกจากก้านใบ ใบย่อยมีประมาณ 4–8 คู่ ใบรี รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบสีเขียว ออกดอกสีเหลือง เป็นช่อห้อยระย้าตามก้านใบ เวลาออกดอกใบจะร่วง
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ต้องการน้ำน้อยทนแล้ง แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนกลาง ทางใต้ของอเมริกา และออสเตรเลียตอนเหนือ

ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image